Producten

Hier kunt u meer informatie vinden over de gewassen die wij op ons akkerbouwbedrijf telen. In totaal worden op ons bedrijf zes verschillende gewassen geteeld op een oppervlakte van ongeveer 375 hectare. Gedeeltelijk is de grond in eigendom, een deel wordt beheerd voor collega telers en een deel wordt gehuurd. Daarnaast wordt ook land verhuurd voor de teelt van tulpenbollen en spruitkool. De gewassen worden zoveel mogelijk door onszelf opgeslagen. Hiervoor beschikken wij over verschillende bulk- en kistenbewaarplaatsen, met een totale opslagcapaciteit van 15.000 ton product. Doordat deze bewaarplaatsen zijn verdeeld over vier locaties zijn transporttijden tot een minimum te beperken. Naast onze eigen gewassen wordt ook product voor derden bewaard.

Om zo efficiŽnt mogelijk te kunnen werken streven wij naar een gemiddelde perceelsgrootte van 25 hectare. De ruilverkaveling maakt dit mogelijk. Toch is er een grote diversiteit aan perceelsgroottes op ons bedrijf. Deze loopt van vier tot ruim veertig hectare. Wij beschikken over een ruim gemechaniseerd machinepark. Dit is nodig om onder goede omstandigheden in een korte tijd alles te kunnen bewerken. Verder worden ook diversen werkzaamheden voor derden uitgevoerd. Denk hierbij aan het rooien van aardappelen of het dorsen van tarwe. Voor verschillende zaai- en rooiwerkzaamheden, en het verspreiden van mest, wordt ook door ons de hulp van loonbedrijven ingeroepen omdat de investering van deze machines vaak niet renderend is voor ons.