Projecten

Akkerranden
Franzen Landbouw beheert in totaal 2,5 kilometer akkerranden. Deze akkerranden bestaan uit een strook van 3,5 meter breedte langs de perceelsgrens, en worden ingezaaid met gras of een mengsel van planten en bloemen. Met de akkerranden worden de emissies naar het milieu verminderd doordat de randen niet bespoten of bemest worden. Ook bieden zij een ecologische verbinding en beschutting aan fauna en worden natuurlijke vijanden van plagen erdoor gestimuleerd. Bovendien bevorderen de bloemenranden het natuurschoon en de uitstraling van het landschap. Door de waardering die wij ontvangen geeft dit ons, als agrarisch ondernemer, veel voldoening. Het agrarisch landschap is immers ons visitekaartje.

Ruiterpaden
Om de inwoners van Goeree-Overflakkee, en daarbuiten, nog meer toegang te geven tot ons prachtige natuurlandschap stellen wij een deel van onze percelen open middels speciaal aangelegde ruiterpaden. Een ruiterpad is een speciaal aangelegd zandpad waarover ruiters met hun paard van de natuur kunnen genieten. De ruiterpaden liggen vrij van het overige verkeer waardoor geen overlast wordt verzorgd aan andere weggebruikers. De ruiterpaden zijn met speciale borden aangegeven en alleen toegankelijk voor bereden paarden.

Windpark Ooltgensplaat
Komt meer informatie over.

GPS
Om efficiŽnt en effectief te kunnen werken wordt op ons bedrijf gebruik gemaakt van GPS. GPS staat voor Global Positioning System.

  • In 2006 gestart met RTK-GPS, als een van de eerste op Goeree Oveflakkee
  • Met RTK-GPS kunnen wij tot 1 Š 2 centimeter nauwkeurig werken
  • Ons eigen basisstation is verkocht aan New Holland. Hiervan maken wij nog steeds gebruik
  • GPS maakt het mogelijk om met de trekker altijd op hetzelfde spoor te rijden
  • Met GPS werken wij sneller en efficiŽnter. Ook zorgt het voor een betere benutting van de machine, ontlast het de chauffeur en voorkomt het overlapping van werkgangen wat het milieu ten goede komt.
  • Met het GPS systeem worden hoogtekaarten gemaakt. Deze gegevens gebruiken wij tijdens het kilveren van de percelen.