Historie

Het boerenbloed zit al vele generaties binnen de familie Franzen. De familie Franzen is oorspronkelijk afkomstig uit de omgeving Amstelveen - Slooten. In 1949 werd door Piet Franzen een bedrijf in Achthuizen, Oost Flakkee, aangekocht. In dit jaar verhuisde het hele gezin waaronder Gert Franzen, de vader van Frank Franzen, naar Goeree Flakkee. Tijdens de ruilverkaveling in 1972 werden verschillende gronden bijgekocht. Zo ontstonden er uiteindelijk drie locaties op Flakkee in respectievelijk; Dirksland, Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Hierbij werd de vestiging in Dirksland als hoofdlocatie aangewezen. Later kwam hier nog een vierde locatie bij, in Battenoord. Door samenwerking met collega telers breidde het bedrijf zich in de loop der jaren langzaam uit.

Heden
Momenteel wordt er op ongeveer 375 hectare akkerbouwgewassen geteeld. Een deel hiervan wordt in samenwerking met Dhr. J.A den Boer en Dhr. H.A Mijs uitgevoerd. Daarnaast wordt er (al generaties lang) nauw samengewerkt met onze buren Mts. Buth. In totaal beschikt Franzen Landbouw over 10.000 ton opslagcapaciteit, voor de opslag van eigen producten en voor het opslaan van agrarische producten voor derden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tulpenbollen, plantuien en aardappelen. Daarnaast wordt door Franzen Landbouw ook zelf aardappelen in- en verkocht. Naast het werk op ons eigen akkerbouwbedrijf worden sommige werkzaamheden als aardappels rooien en graan dorsen ook in loonwerk voor derden uitgevoerd.

Toekomst
Wij zijn constant opzoek naar manieren om ons bedrijf te kunnen verbeteren en, waar mogelijk, te vergroten. Zo hebben het zelf kunnen verwerken van producten onze interesse en wordt ook over een tweede tak in de veehouderijsector nagedacht. Om steeds efficiŽnter te kunnen werken staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met collega telers.